Koning hoopt dat Chinezen boodschap oppikken

Vorsten

28/10/2015 11:45 am

SHANGHAI – Koning Willem-Alexander hoopt dat zijn boodschap over goed openbaar bestuur aan het Chinese bestuurskader in opleiding beklijft. Zeker weten doet hij het niet en eventuele resultaten zijn ook pas over jaren zichtbaar, maar de koning had een goed gevoel overgehouden aan zijn bezoek aan CELAP, de Chinese bestuursacademie in Shanghai.

Daar hield Willem-Alexander een betoog over goed bestuur. Hij prees de eeuwenoude Chinese tradities op dit gebied en gaf een uiteenzetting over de Nederlandse manier van werken. ,,Het kan zinvol zijn ervaringen te delen”, aldus de koning. Hij poetste de problemen die ook Nederland heeft, niet weg. Nederland is niet perfect, maar het is wel een sterk land.

De kracht zit in de ‘netwerksamenleving’ en de actieve rol van burgers, maar ook op het bereiken van een goede afweging van belangen en samenhang in planning en uitvoering van beleid. Besluitvorming in Nederland duurt daardoor langer, ,,maar wat verloren gaat door traagheid, kan gewonnen worden door stabiliteit en duurzaamheid op langere termijn”. Essentieel is ook, aldus de koning woensdag, respect voor recht en mensenrechten, en ‘schoon’ bestuur.

Willem-Alexander benadrukte het belang van mensenrechten herhaaldijk, zonder echter de Chinezen de les te lezen. Hij had ook bewust voor de bestuursacademie als platform gekozen omdat daar meer ruimte was om deze zaken aan de orde te stellen. En al even bewust had de koning benadrukt dat ook Nederland niet perfect is. ,,Wij streven perfectie na.”

Gratis voor jou


Meer Nederland