Koning: niet achterover leunen

Vorsten

15/09/2015 11:39 am

DEN HAAG – Nederland staat er met een aantrekkende economie sociaal-economisch gezien “relatief goed” voor, maar er is “geen reden om achterover te leunen”. Daarvoor is de werkloosheid nog te hoog. Koning Willem-Alexander zei dat dinsdag in de troonrede.

Hij wees erop dat de groeiprognoses voor het eerst in tijden weer boven de 2 procent komen en de overheidsfinanciën zich in de goede richting bewegen. “Het vertrouwen kan terugkeren dat ook toekomstige generaties het beter krijgen.”

Willem-Alexander begon zijn troonrede met de constatering dat Nederlanders steeds in staat zijn om de bakens te verzetten als de omstandigheden daar om vragen. Tijdens de crisis van de afgelopen jaren hebben we die kracht opnieuw gezien, en met resultaat, aldus de koning. De economische groei is er weer dankzij ,,de inzet en het doorzettingsvermogen” van werknemers en werkgevers. Het herstel wordt niet alleen gedragen door de export, maar ook door een groei van de consumptie en aantrekkende bedrijfsinvesteringen. Ook is er “een krachtig herstel” van de bouw en de woningmarkt.


Meer Nederland