Koning: vluchtelingenstroom vraagt om actie

Vorsten

15/09/2015 11:56 am

DEN HAAG – De vluchtelingenstroom groeit en duldt geen afwachtende houding, aldus de koning. “Dit vraagt om scherpe keuzes voor beperking van de instroom en een betere verdeling over de lidstaten. Er is een integrale aanpak nodig die rekening houdt met alle relevante factoren”, sprak de koning.

“Het meest prangend is de situatie van de grote aantallen mensen die in vaak onveilige en overvolle boten en op andere manieren naar Europa gaan om hier asiel te vragen. De schrijnende beelden van mensen op drift die dagelijks tot ons komen vanuit onder meer Kos en Calais, leggen een scala aan problemen en persoonlijk leed bloot, waarvoor geen gemakkelijke en snelle oplossingen bestaan.”


Meer Nederland