Koning Willem-Alexander bezoekt woonwagencentrum in Zeist

Vorsten

16-12-2022 10:08:40

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan woonwagencentrum Beukbergen in Huis ter Heide, gemeente Zeist. In 2017 was de koning ook al eens in het woonwagencentrum, waar nu zo’n zeshonderd mensen wonen. Het centrum behoort daarmee tot de grootste woonwagencentra van West-Europa.

De koning sprak toen met de bewoners over het wonen en leven op Beukbergen, in hoeverre de bewoners zich thuis voelen in hun wijk en hoe zij zich inzetten voor de leefbaarheid. Woensdag, vijf jaar later, sprak de koning weer met de bewoners over dit onderwerp, over nieuwe ontwikkelingen en over plannen voor de toekomst.

In het clubhuis ontmoette de koning leden van de bewonerscommissie en sprak met hen over het karakter van de wijk, de effecten van de coronapandemie en de stijgende energieprijzen. De koning maakte ook een wandeling door de wijk, waar hij de bewoonster van de oudste woonwagen van Beukbergen bezocht en, ter vergelijking, ook een bewoner van een nieuwe woning.

Woonwagencentrum Beukbergen bestaat sinds de jaren 20 van de vorige eeuw en is ontstaan door een woningtekort. De gemeenteraad van Zeist heeft begin 2010 ingestemd met de herstructurering van het woonwagencentrum om de leefomstandigheden in het centrum te verbeteren. Bewoners hadden daar ook inspraak in, onder meer over de groenvoorziening. In maart 2018 is de herstructurering afgerond.

Meer Nederland