Koning ziet ‘verschuivingen’ op gebied diversiteit in hofhouding

Vorsten

13/04/2023 10:11 am

Koning Willem-Alexander denkt dat er in de afgelopen tien jaar van zijn koningschap “behoorlijke verschuivingen” zijn geweest op het gebied van diversiteit in zijn eigen hofhouding. In de podcast Door de ogen van de Koning vertelt hij aan radio-dj Edwin Evers dat er bijvoorbeeld “voor het eerst” vrouwelijke lakeien zijn en dat vier van de acht adjudanten, militairen die bijvoorbeeld openbare optredens van het koninklijk huis voorbereiden, vrouw zijn.

In iedere provincie heeft de koning een ‘kamerheer’, die bijvoorbeeld advies geven bij de voorbereiding van koninklijk bezoek aan de betreffende provincie. Drie van de twaalf kamerheren zijn momenteel vrouwen. Het is volgens de koning “wel een hele grote discussie geweest” of de rol van deze vrouwen nog steeds ‘kamerheer’ moet heten. De eerste vrouwelijke kamerheer van Nederland was voor Overijssel en kwam in 2018 in die functie. De functietitel werd met haar besproken, maar zij zou het “geen enkel probleem” hebben gevonden.

Over culturele diversiteit in de hofhouding zegt de koning dat het “een doelstelling is zo inclusief en open mogelijk te zijn in het personeelsbeleid”. “We proberen het wel te stimuleren, maar het blijft lastig omdat je mensen niet kan dwingen te solliciteren”, legt de koning uit. “De doelstelling is zoveel mogelijk diversiteit en culturele achtergronden binnen de Dienst van het Koninklijk Huis aan te nemen en in dienst te hebben”.


Meer Nederland