Koningin Máxima op weg naar huis

Vorsten

2017-06-01 18:55:00

Koningin Máxima is even na middernacht (lokale tijd) vertrokken uit Vietnam. Aan boord van toestel van Vietnam Airlines is ze op weg naar Parijs, om daarvandaan naar huis te vliegen.

De koningin was de afgelopen drie dagen in Vietnam in haar hoedanigheid van speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op het gebied van ‘inclusieve financiering’. Dat is het beter en universeel toegankelijk maken van financiële diensten, zoals verzekeringen, leningen en bankzaken.

Een flink deel van de wereldbevolking, vooral in de ontwikkelende en armere landen, heeft die toegang niet en loopt daardoor tal van mogelijkheden zichzelf vooruit te helpen mis. De Verenigde Naties hebben in 2009 aan Máxima gevraagd wereldwijd als aanjager en vraagbaak op te treden om landen te helpen het probleem aan te pakken. In dat kader maakt de koningin twee tot drie grotere buitenlandse reizen per jaar.

Een groep volkrijke landen heeft zichzelf aangemeld om de toegankelijkheid van financiële diensten bij voorrang aan te pakken, waarvoor een nationale strategie wordt ontwikkeld. Máxima bezoekt bij voorkeur landen uit die kopgroep. Vietnam behoort daar ook toe.

Tijdens haar verblijf constateerde de koningin dat er de laatste jaren veel vooruitgang was geboekt, maar aangezien maar 31 procent van de bevolking van 60 miljoen geldzaken op formele wijze kan regelen, is er nog veel te doen.


Meer Nederland