Koningin Máxima speecht in Parijs

Vorsten

2017-05-24 18:39:00

Koningin Máxima heeft woensdag een bezoek gebracht aan Parijs. Ze hield er een toespraak op een bijeenkomst van de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Daar werden de onderzoeksresultaten van het Programme for International Student Assessment (PISA) gepresenteerd.

Máxima speechte in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en als erevoorzitter van het G20 Global Platform for Financial Inclusion en sprak over financiële vaardigheden van jongeren.

PISA onderzoekt sinds 2000 wereldwijd iedere drie jaar de kennis en vaardigheden van 15-jarige scholieren op drie hoofdthema’s: taal, rekenen en natuurwetenschappen. Sinds 2012 wordt aanvullend onderzoek gedaan naar financiële vaardigheden onder jongeren.

Het platform Wijzer in geldzaken zet zich in Nederland in voor verantwoord financieel gedrag en verwacht dat de uitkomsten de komende jaren bijdragen aan meer aandacht voor financiële educatie in het onderwijs. Koningin Máxima is erevoorzitter van Wijzer in geldzaken.


Meer Nederland