Koningspaar brengt mensen om de tafel

Vorsten

2017-02-21 18:53:00

Koning Willem-Alexander kon dinsdagmiddag al het eerste concrete succes van zijn streekbezoek aan de Krimpenerwaard noteren. In Bergambacht vonden vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en onderwijs elkaar in de toezegging dat snel weer een afspraak wordt gemaakt over het beter afstemmen van het onderwijs met de behoefte aan werkkrachten bij de ondernemingen in de Krimpenerwaard.

‘We brengen mensen samen die anders misschien niet bij elkaar komen’, had Willem-Alexander voorafgaand aan de ontmoeting in de fabriek van Koninklijke Otolift Trapliften gezegd tijdens een geanimeerd gesprek in Berkenwoude met jongeren uit de regio. Die hadden hem gevraagd naar de beweegredenen voor het streekbezoek in dit deel van Zuid-Holland.

Dat samenbrengen gebeurde dus ook in Bergambacht waar niet alleen fabrieksdirecteur André Ooms voor het eerst sinds lange tijd aan tafel zat met schooldirecteur Leen Prins van het Schoonhovens College. Dat leidde meteen tot uitwisseling van ideeën en een vervolggesprek. ‘U heeft ons bij elkaar gebracht’, aldus Ooms tegen de koning, die verheugd reageerde.

Koningin Máxima haakte er op in. Als het bedrijfsleven in de Krimpenerwaard een tekort had aan gekwalificeerde werkkrachten dan was het misschien tijd voor een ‘Deltaplan’ om te zorgen dat jongeren in de streek kiezen voor werk bij de bedrijven in eigen omgeving. Er moest gezamenlijk worden opgetreden en schooldirecteur Prins zag al een aantal goede samenwerkingsprojecten. Commissaris van de Koning Jaap Smit beloofde over een half jaar terug te komen om te informeren naar de vorderingen.


Meer Nederland