Laurentien zoekt stagiaires

Vorsten

15/07/2015 6:53 pm

DEN HAAG – Prinses Laurentien is op zoek naar nieuwe medewerkers. Op de website en via Twitter zoekt haar Missing Chapter Foundation twee stagiaires die kunnen helpen bij het zogenoemde waterspaardersprogramma en het algemeen secretariaat.

Laurentien richtte de Missing Chapter Foundation (MCF) in 2010 op om ook kinderen een stem te geven in maatschappelijke besluitvorming. Volgens haar is de denkkracht van kinderen nu nog het ontbrekende hoofdstuk daarbij. MCF beoogt een dialoog tot stand te brengen tussen besluitvormers en kinderen over actuele dilemma’s en vraagstukken.

Onderdeel van de activiteiten is ook het waterspaardersprogramma. Dat wil bereiken dat de gemiddelde douchetijd van 9 naar 5 minuten gaat. Kinderen moeten hiertoe volwassenen – hun ouders bijvoorbeeld – aansporen. Via scholen en de nationale waterspaardersdag op 3 september wordt aandacht gevraagd voor de actie. Een nieuwe stagiaire moet daarbij helpen, zo meldt de website van de Missing Chapter Foundation.


Meer Nederland