Luchtmacht bevordert Pieter van Vollenhoven

Vorsten

26/04/2019 12:21 pm

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is vlak voor zijn tachtigste verjaardag bevorderd tot commodore titulair van de Koninklijke Luchtmacht. Op vliegbasis Gilze-Rijen zijn hem vrijdagmiddag de nieuwe onderscheidingstekens uitgereikt. Dat gebeurde door luitenant-generaal Dennis Luyt, commandant van de luchtstrijdkrachten, en schout-bij-nacht Ludger Brummelaar, chef van het Militaire Huis van koning Willem-Alexander.

Van Vollenhoven kreeg de promotie vanwege de bijzondere bijdrage die hij de afgelopen 45 jaar heeft geleverd aan de Nederlandse krijgsmacht en aan de Koninklijke Luchtmacht in het bijzonder. Luyt noemde daarbij met name zijn inzet voor veiligheid.

De korte plechtigheid werd bijgewoond door prinses Margriet en prins Pieter-Christiaan. Files tussen Amsterdam en Brabant verhinderden de komst van prins Maurits.

Reserve kolonel

Het bleef overigens niet bij de uitreiking van extra strepen. Ook kreeg Van Vollenhoven het onderscheidingsteken – monogram – dat behoort bij zijn erefunctie als adjudant in buitengewone dienst van koning Willem-Alexander. Tot nu toe droeg Van Vollenhoven altijd de ‘J’ ten teken dat zijn schoonmoeder koningin Juliana hem in diezelfde functie had benoemd.

Pieter van Vollenhoven, die dinsdag 30 april zijn verjaardag viert met een feest in Zeist, is in 2005 voor het laatst bevorderd. Hij werd toen reservekolonel van de luchtmacht. Tijdens zijn diensttijd werkte hij in 1966 in Den Haag bij de juridische afdeling van de staf van de bevelhebber van de luchtstrijdkrachten. Een jaar later volgde hij in Gilze-Rijen de vliegersopleiding klein militair brevet. In 1968 werd Van Vollenhoven reserveofficier-vlieger bij het 300 Squadron op vliegbasis Deelen.

Prins Pieter-Christiaan, de derde zoon van Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet, is vorig jaar oktober bevorderd tot reservekolonel van Koninklijke Marechaussee. Oudste zoon prins Maurits, net als zijn vader adjudant in bijzondere dienst van koning Willem-Alexander, is sinds 2017 kapitein ter zee bij de Koninklijke Marine Reserve.


Meer Nederland