Máxima in haar element met Bløf

Vorsten

20/02/2019 2:16 pm

Zeeland is binnenkort de meest swingende en zingende provincie van het land. Die conclusie kon koningin Máxima woensdag trekken na haar bezoek aan de Lasloods in Vlissingen. Daar werd in haar aanwezigheid en die van 550 scholieren het lokale convenant getekend dat er voor moet zorgen dat (bijna) alle Zeeuwse basisschooljeugd structureel muziekonderwijs krijgt. Het aanstekelijke enthousiasme in de volgepakte loods beloofde veel muzikaal vuurwerk in de komende jaren.

Koningin Máxima had het uitstekend naar haar zin. “Een concert van Bløf op de vroege ochtend, wie heeft dat nu?”, vertelde ze na afloop over de bijzondere morgen in het zonnige Zeeland. Bløf zorgde voor de passende muzikale omlijsting bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, en de jeugd deed eigenlijk de rest. Er werd gejoeld, geswingd en luidkeels meegezongen en ook Máxima, aanwezig als erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas, liet zich niet onbetuigd.

De vraag waarom alle kinderen, niet alleen in Zeeland maar in heel Nederland kennis moeten maken met muziek, was makkelijk te beantwoorden. “Omdat iedereen er beter van wordt”, aldus Máxima. Ze verheugde zich nu al op de volgende plaatsen waar een convenant wordt gesloten om het muziekonderwijs te verankeren. “Het moet duurzaam zijn”, zei ze tijdens een aansluitende discussiebijeenkomst, waar dat als onderwerp op de agenda stond.

Pabo

Muziekonderwijs gaat in het nieuwe curriculum van de basisscholen als onderdeel van creatieve vakken een plek krijgen, waardoor de verankering in het onderwijs de goede kant op gaat. Op de pabo’s krijgt het ook een plek, zodat onderwijskrachten ook met meer kennis en zelfvertrouwen muziekles kunnen geven. Het werk van de stichting Méér Muziek in de Klas, dat nu nog allerlei partijen in onderwijs, muziekwereld en bedrijfsleven samenbrengt en een steun in de rug geeft, is dan vanzelf niet meer nodig.

Máxima zei te hopen tegen 2022 dat doel te hebben bereikt. Achterblijvende provincies als Noord-Brabant, Drenthe en Noord-Holland hebben woensdag in elk geval in Vlissingen kunnen zien hoe muziek vreugde en plezier brengt.

Gratis voor jou


Meer Nederland