Máxima moet al haar vaardigheden aanspreken

Vorsten

2017-06-01 05:41:00

Koningin Máxima komt bij haar reizen voor de Verenigde Naties regelmatig voor verrassingen en uitdagingen te staan. In Nederland heeft de koningin alles geleerd over ultra-planning: bijeenkomsten die tot de laatste minuut zijn voorbereid en een draaiboek waarin aankomst- en vertrektijden tot op de minuut zijn vastgelegd.

Buiten de polder wordt creatiever omgesprongen met de klok, zoals Máxima weet uit haar geboorteland Argentinië. De vorige president van de Filipijnen, Benigno Aquino III, gaf daarvan een extreem voorbeeld door nota bene in zijn eigen paleis twintig minuten na de afgesproken tijd op te komen dagen voor de ontmoeting met de VN-pleitbezorger en koningin.

In Nederland zijn ronde tafels populair voor vergaderingen. Op die manier heeft iedereen goed zicht en kan eenvoudig aan de bijeenkomst deelnemen. Het gezelschap wordt ook graag klein gehouden om meer discussie mogelijk te maken. In Azië is dat heel anders, zoals Máxima deze week in Vietnam weer ervaart. Rechthoekige vergaderruimten zijn populair, met twee ruim bemeten zetels aan het hoofd en alle andere gesprekspartners in volgorde van senioriteit daar steeds verder van verwijderd.

Financiële diensten

Dat maakt een frank en vrij gesprek wat moeilijker. De Vietnamese autoriteiten houden ook van breed uitgemeten openingswoorden, waarbij meteen al veel minuten worden opgesnoept van de beperkt beschikbare tijd. Des te meer omdat alles vanuit het Vietnamees naar het Engels moet worden vertaald.

Máxima, die het maximale rendement wil halen uit haar korte verblijf, hoort de beleefdheden geduldig aan, en kijkt zijdelings veelbetekenend naar haar gevolg om vervolgens haar antwoord meteen te gebruiken om het eigenlijke gespreksonderwerp – betere toegankelijkheid tot financiële diensten – aan te snijden. Zonder daarbij opdringerig of onbeleefd te worden. Ze moet immers bewindslieden en bankiers overtuigen en niet de les lezen.

Donderdag konde koningin al haar opgedane vaardigheden in de strijd gooien toen ze bij de centrale bank van Vietnam in gesprek ging met vertegenwoordigers van maar liefst vijf ministeries, het kantoor van de premier, het parlement, de Vrouwenunie, bankorganisaties en nog een aantal instellingen. Gespreksonderwerp: de voorbereiding van een nationale strategie voor inclusieve financiering.


Meer Nederland