Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs naar Anne Frank Stichting

Vorsten

25-10-2022 11:42:03

De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs (100.000 euro) gaat dit jaar naar de Anne Frank Stichting. Zij brengt volgens fondsdirecteur Cathelijne Broers “al decennialang het levensverhaal en gedachtegoed van Anne Frank op een creatieve en inspirerende manier wereldwijd onder de aandacht”.

“Met ingenieuze digitale en educatieve oplossingen wijzen ze op de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en tegelijk op het belang van vrijheid, gelijke rechten en democratie”, prijst Broers de stichting verder.

Volgens de speciale adviescommissie voor de prijs haakt de stichting “zo nodig in op de actualiteit, zoals bij het educatieve programma voor politieteams, maar geeft ook blijk van uitzonderlijk doorzettingsvermogen, zoals bij de oplevering van de website waarop alle manuscripten van Anne Frank voor het eerst bij elkaar zijn gebracht en in een historisch kader zijn geplaatst. Een waar huzarenstukje.”

De Cultuurfonds Prijs wordt sinds 2010 uitgereikt, elk jaar in een ander werkgebied. Eerdere winnaars waren IVN Natuureducatie (2021), ISH Dance Collective (2020) molenvereniging de Hollandsche Molen (2019) Reinbert de Leeuw (2018), Geert Mak (2017), Heddy Honigmann (2016), Francine Houben (2015), Johan Simons (2014), Piet Oudolf (2013), Lidewij Edelkoort (2012), Anton Corbijn (2011) en het Orkest van de Achttiende Eeuw (2010).

Koningin Máxima reikt de prijs op 28 november uit.

Meer Nederland