Prins Constantijn chat over Anne Frank

Vorsten

2017-03-21 10:19:00

Met behulp van speciale software kunnen geïnteresseerden vanaf nu via een chatgesprek informatie krijgen over het verhaal van Anne Frank. Een zogenoemde bot, afgeleid van robot, geeft via Messenger antwoord op vragen over het beroemde Joodse meisje. Hierdoor kan iedereen wereldwijd direct meer te weten komen over de onderduikster, haar familie, het dagboek en de tijd waarin ze leefde.

De bot is een gezamenlijk initiatief van de Anne Frank Stichting en Facebook Nederland, dat op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie werd bekendgemaakt. Het Anne Frank Huis is een van de eerste musea ter wereld die deze techniek gebruikt. ,,We willen dat het levensverhaal van Anne zo veel mogelijk mensen bereikt”, lichtte Ronald Leopold, algemeen directeur van de Anne Frank Stichting dinsdag toe bij de presentatie. Met deze bot hoopt hij een groot internationaal publiek, onder wie vooral jongeren, te bereiken.

De Anne Frank House-bot beschikt dankzij kunstmatige intelligentie over zelflerend vermogen. Daardoor kan hij vragen van gebruikers en de context waarin die wordt gesteld, herkennen. Facebook Nederland is trots dat op deze manier aan zoveel mensen het verhaal van Anne Frank kan worden verteld, liet directeur Arno Lubrun weten. ,,Dit project sluit volledig aan bij onze missie om bij te dragen aan innovatie in Nederland.”

Prins Constantijn, speciaal gezant bij StartupDelta, sprak bij de bekendmaking van het initiatief. ,,Deze bot, die is ontwikkeld door een start-up, is veel meer dan een leuke gadget”, zei hij. ,,Het is een manier om mensen over de hele wereld te bereiken en hen te vertellen over het leven van Anne Frank.” Ook wordt volgens hem zo gewezen op de gevaren van de effecten van racisme en discriminatie. ,,Dat is waar nieuwe technologie voor moet worden gebruikt: om onze levens beter te maken en de uitdagingen in de samenleving te verslaan.”


Meer Nederland