Prinses Beatrix naar symposium Muscles2Meet

Vorsten

12/05/2016 9:43 am

Prinses Beatrix is vrijdag 10 juni in Zeist aanwezig bij het symposium Muscles2Meet, een initiatief van het Prinses Beatrix Spierfonds.

Muscles2Meet wordt georganiseerd door promovendi op het terrein van spierziekten en is bedoeld om jonge talentvolle onderzoekers aan zich te binden.

Beatrix is vanaf het begin betrokken geweest bij de opzet van het symposium en nam deel aan de eerste brainstormsessie in 2015.


Meer Nederland