Van Vollenhoven: Natuurbeleid moet duidelijk

Vorsten

15/11/2015 7:31 pm

DEN HAAG – Het natuurbeleid in Nederland moet duidelijker en de financiering ervan moet overzichtelijker. Dan kun je de samenleving er daadwerkelijk bij betrekken en laten bijdragen. Dat stelt prof.mr. Pieter van Vollenhoven in een advies aan de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam.

Volgens Van Vollenhoven moet natuur ”een onlosmakelijk onderdeel worden van de leefomgeving van mensen”.

Van Vollenhoven was om advies gevraagd door Van Dams voorganger, Sharon Dijksma. Hij vergeleek, als voorzitter van een commissie, het natuurbeleid met het reilen en zeilen in de monumentenwereld. De commissie adviseert om dezelfde eenvoudige indeling voor natuur te hanteren als in de monumentenwereld: rijksnatuurmonumenten, provinciale natuurmonumenten en gemeentelijke natuurmonumenten. Dat maakt meteen duidelijk wie de eindverantwoordelijke is en wie aangesproken kan worden op het resultaat.

Ook moet er een nieuw concept komen voor Nationale Parken, vindt de commissie. De parken moeten behoud en ontwikkeling van natuur combineren met kansen om geld te verdienen. Die gebieden moeten een fonds krijgen, waarin geld zit van rijk, provincie en gemeenten, samen met geld uit de samenleving.


Meer Nederland