Koning beëdigt twee nieuwe staatsraden in Raad van State

Vorsten

01-12-2022 11:42:03

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend Hanneke Schipper-Spanninga en Jan Frans de Groot beëdigd tot staatsraad. De twee zijn achtereenvolgens ontvangen op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Schipper-Spanninga en De Groot zijn beëdigd als staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Schipper-Spanninga vervulde sinds juni op interimbasis de functie van directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij was tot die tijd directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving bij het ministerie van BZK.

De Groot is momenteel advocaat en partner bij advocatenkantoor Houthoff Coöperatief U.A. in Amsterdam. De benoeming van Schipper-Spanninga gaat in “met ingang van de datum van beëdiging”, donderdag dus. Voor De Groot is dit 1 januari 2023.

Meer Nederland