Beatrix staat stil bij dertig jaar kinderrechten

ANP

15-11-2019 16:17:00

Prinses Beatrix heeft vrijdagmiddag in het Academiegebouw bij het Vredespaleis in Den Haag een deel van de themadag bijgewoond van de expertgroep jeugdrechters.

Beatrix woonde twee lezingen bij die in het teken stonden van het dertigjarig bestaan van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), een onderwerp dat haar na aan het hart ligt. Vijf jaar geleden was ze ook bij de viering van het 25-jarig bestaan van het VN-Verdrag.

De prinses gebruikte haar bezoek mede om met een aantal jeugdrechters en wetenschappers te praten over de uitdagingen in hun werk en bij het vooropstellen van het kind. Kort daarvoor had Beatrix in een betoog van de Leidse professor Ton Liefaard gehoord dat het verduurzamen van de in 1989 afgesproken rechten niet meevalt.

Buitensluiten

Hij pleitte wat betreft Nederland voor een ministerie van Jeugd & Gezin, het aanpassen van de kinderrechten aan de 21e eeuw en voor het beter betrekken van kinderen bij beslissingen en maatregelen. Ook mag geen kind worden buitengesloten (‘leave no one behind’) en zouden kinderen ook toegang moeten hebben tot de rechter.

Liefaard uitte zich kritisch over het enorme verschil in de positie van kinderen en kinderrechten binnen het Koninkrijk tussen Nederland en de Caribische eilanden. Een situatie die bij naleving van het Kinderrechtenverdrag niet zou kunnen bestaan. “Wat betekent dat voor het Koninkrijk?”, vroeg hij zich af.

Meer Nederland