Koningin Máxima regentes

Koningin Máxima regentes

Foto: RVD

Wanneer koning Willem-Alexander in de toekomst niet in staat zal zijn om te regeren of afstand doet van de troon, zal prinses Amalia koningin worden. Omdat de prinses nog maar 9 jaar is, is er in de afgelopen periode  een besluit genomen over het eventuele regentschap.

Als de Prinses van Oranje door erfopvolging Koningin wordt en zij nog geen achttien jaar is, wordt Koningin Máxima benoemd tot regent van het Koninkrijk. Mocht Koningin Máxima voordien onverhoopt al zijn overleden, dan wordt Prins Constantijn benoemd tot regent van het Koninkrijk als de Prinses van Oranje door erfopvolging Koningin wordt voordat zij achttien jaar is.

Dit geldt ook in de situatie dat Koningin Máxima gedurende haar regentschap hiervan afstand doet of komt te overlijden. Dit heeft de regering vandaag per Koninklijke Boodschap voorgelegd aan de Verenigde Vergadering, evenals een regeling die voorziet in een jaarlijkse uitkering aan de regent.
Het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen van Koning Willem-Alexander zal bij zijn eventuele overlijden worden uitgeoefend door Koningin Máxima. Zij wordt daarin bijgestaan door een college van toezicht. Dit college is samengesteld uit twee bij koninklijk besluit aan te wijzen leden en drie ambtsdragers uit hoofde van hun ambt. Het betreft de vice-president van de Raad van State (tevens voorzitter van het college), de president van de Algemene Rekenkamer en de president van de Hoge Raad der Nederlanden.

De drie regelingen over het regentschap en het ouderlijk gezag over de minderjarige Koning zijn opgesteld naar het voorbeeld van de regelingen uit 1981. De Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) heeft positief geadviseerd over de regelingen (advies conform; geen inhoudelijke opmerkingen).

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+
Dit artikel is geplaatst in: Overig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Op dit item zijn (nog) geen reacties.