Erfprins Alois ziet geen vrouwen op troon Liechtenstein

Vorsten

14/08/2019 9:16 pm

De vorstenfamilie van Liechtenstein voelt er niets voor om de troonopvolgingsregels te veranderen waardoor ook vrouwen de tussen Oostenrijk en Zwitserland ingeklemde ministaat kunnen regeren. Erfprins Alois, die sinds 2004 het dagelijks bestuur van Liechtenstein namens zijn vader vorst Hans Adam II uitoefent, benadrukte in een lang en kritisch interview met Zwitserse journalisten dat de familie geen wijziging wenst.

Aanleiding voor het vraaggesprek met onder meer de Neue Zürcher Zeitung, was de nationale feestdag van Liechtenstein die donderdag in het teken staat van het driehonderdjarig bestaan van het vorstendom. Dat wordt al het hele jaar gevierd, maar de festiviteiten vinden op de ‘Staatsfeiertag’ hun hoogtepunt.

Liechtenstein is de enige Europese monarchie waar vrouwen zijn uitgesloten van de troon. De basis daarvoor ligt in de Huiswet van het vorstenhuis, die volgens Alois misschien niet zorgt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen maar wel voor stabiliteit en voorspelbaarheid van het bestuur. Dat vindt hij belangrijker dan het genderprobleem. “Vooral omdat men in een erfelijke monarchie toch geen volledige gelijkheid kan introduceren.”

Erfprins Alois verdedigde vol passie het Liechtensteinse bestuursmodel waarin de vorstelijke familie veel macht en zeggenschap heeft. In de ogen van de Zwitserse journalisten, die zich nadrukkelijk als republikeinen afficheerden, was dat allesbehalve democratisch. Maar Alois wees er herhaaldelijk op dat de grondwet de bevolking de mogelijkheid geeft de vorst naar huis te sturen, en de vorst niet veel mogelijkheden heeft tegen de wil van de bevolking in te gaan.

Gratis voor jou


Meer Andere Huizen