Koning Filip betuigt spijt voor misstanden Leopold in Congo

Vorsten

2020-06-30 07:34:02

Koning Filip van België heeft spijt betuigd voor de wandaden die tijdens het bewind van zijn voorganger Leopold II en de koloniale periode zijn aangericht tussen 1885 en 1908 in de zogenoemde Congo-Vrijstaat. Dat deed hij in een brief aan president Felix Tshisekedi ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid.

Van verschillende kanten werd aangedrongen op verontschuldigingen voor de wantoestanden. Ook zijn in het hele land beelden van Leopold beklad of weggehaald.

Filip begint zijn brief met gelukswensen en de bevestiging van de uitstekende band tussen beide landen maar komt al snel op de “pijnlijke episoden” uit de geschiedenis. “Ten tijde van Congo-Vrijstaat werden geweld- en gruweldaden gepleegd die op ons collectieve geheugen blijven wegen. Gedurende de daaropvolgende koloniale periode werd eveneens leed veroorzaakt en zijn vernederingen toegebracht. Ik houd eraan mijn diepste spijt te betuigen voor die wonden uit het verleden”, schrijft de koning. “Wonden die tegenwoordig weer pijnlijk voelbaar worden door daden van discriminatie, nog te sterk aanwezig in onze samenleving.”

“Ik zal blijven strijden tegen alle vormen van racisme”, gaat Filip verder. “Ik moedig de reflectie aan die in ons parlement wordt aangevat om definitief met het verleden in het reine te komen. We moeten naar de toekomst kijken in een geest van samenwerking en wederzijds respect om de mondiale uitdagingen aan te pakken. De strijd voor de menselijke waardigheid en voor een duurzame ontwikkeling vraagt dat we onze krachten bundelen. Deze ambitie koester ik voor onze beide landen en beide continenten, Afrika en Europa.”

Het Belgische koloniaal verleden stond de afgelopen weken weer volop in de belangstelling als uitvloeisel van de acties in het kader van Black Lives Matter. Daarbij kreeg met name het gedrag van koning Leopold II veel aandacht. Hij beheerde tussen 1885 en 1908 de zogenoemde Congo-Vrijstaat, een privékolonie en wingewest waar tal van misstanden werden begaan.


Meer België

– Koningspaar weer even op pad
– Het Duitse leven van de Thaise koning
– Elisabeths militaire training
– Wie zijn de Casiraghi’s?
– Vooruitblik: wanneer Charles koning wordt