‘Taal van Filip even onhandig als lichaamstaal’

redactievorsten

03-10-2014 13:40:09

Foto: PP

Geef koning Filip wat krediet, dan wordt zijn Nederlands beter. Dat roept Onze Taal de Vlamingen op. In het oktobernummer behandelen zij de beheersing van de Nederlandse taal van de Belgische koning. Volgens Ann De Craemer ligt het niet zozeer aan een slechte kennis van de taal maar aan zijn persoonlijkheid: zijn taal is vaak net zo onhandig als zijn lichaamstaal.

‘In tegenstelling tot de gangbare publieke opinie in Vlaanderen kan men op de uitspraak van koning Filip eigenlijk maar weinig aanmerken,’ schrijft Ann De Craemer. ‘De meest
opvallende fout die hij telkens weer maakt, is dat hij de Nederlandse h aan het begin van een woord weglaat. “Alleen et art eeft gesproken, en voilà, et was tijd”, zei hij bij de aankondiging van zijn verloving in 1999. Veertien jaar later, wanneer hij de troon bestijgt, heeft Filip nog altijd moeilijkheden met de begin-h.’ De verklaring vindt De Craemer in het Frans. In die taal is de h altijd onhoorbaar. Koning Albert, Filips vader, had daarentegen geen enkel probleem met de h. Vanwege diens vrijwel accentloze Nederlands wordt Filip juist extra streng beoordeeld.

Koning Filip zou naast de begin-h ook moeite hebben met een lange a (zoals in aantreden en allemaal) en met een korte i (richten), maar dat is detailkritiek, aldus Onze Taal. ‘Wat meer stoort [..] is de houterige intonatie waarmee Filip spreekt.’ De koning komt daardoor nooit erg overtuigend over, maar dat geldt niet alleen voor zijn intonatie in het Nederlands, maar ook wanneer de koning zich in het Frans uitdrukt. Volgens de publicatie van het genootschap is het ook erg duidelijk dat de Koning der Belgen in het Frans denkt: vertalingen zijn vaak te letterlijk uit het Frans genomen.

Filip leerde op de lagere school alleen Frans. Als hij later wel Nederlandse les krijgt, gaat dat moeizaam en wordt hij in de klas onderwerp van spot. Oudste dochter en eerste in lijn voor de troon, prinses Elisabeth, verbaasde iedereen door haar accentloze Nederlands. Ze volgt dan ook net als haar jongere broers en zus Nederlandstalig onderwijs.

Meer België