Meer brieven prins Charles online

Vorsten

04/06/2015 1:09 pm

LONDEN – De Britse regering staat op het punt om een tweede deel brieven van prins Charles naar buiten te brengen. Volgens The Telegraph gaat het om zeventien brieven die donderdag online worden gezet.

Het zijn brieven die de prins tussen 2006 en 2009 heeft verstuurd naar ministers van vier verschillende departementen. Wat er in de brieven staat, is niet helemaal duidelijk, uit eerder gepubliceerde brieven bleek dat Charles vooral schreef over onderwerpen die hem na aan het hart liggen. Volgens The Telegraph gaat dat ook op voor deze brieven.

Vorige maand werd een eerste deel van de brieven van Charles online gezet. Over de publicatie van de brieven, ook wel de Black Spider Memos genoemd, is zo’n tien jaar gesteggeld. De Britse krant The Guardian heeft zich hard gemaakt voor de publicatie. De regering verzette zich hiertegen, publicatie van de brieven werd niet in het belang van de prins geacht.

Toekomstige brieven van Charles worden niet openbaar gemaakt. De Wet vrijheid van informatie, op basis waarvan de krant The Guardian met succes inzage eiste in de briefwisseling tussen prins en regering, is aangepast. De brieven van de troonopvolger vallen niet meer onder die in 2000 afgekondigde wet.

Gratis voor jou


Meer Verenigd Koninkrijk