Kamervragen over Lezen & Schrijven

Vorsten

2014-10-06 12:38:00

DEN HAAG – In de Tweede Kamer zijn vragen gerezen over de Stichting Lezen & Schrijven, een gesubsidieerde organisatie tegen laaggeletterdheid waar prinses Laurentien erevoorzitter van is. Jasper van Dijk van de SP is ”verbaasd” over berichten over vermeende onzuiverheden. Hij gaat vragen stellen aan onderwijsminister Jet Bussemaker.

De stichting zit in een duur deel van Den Haag en zou nogal wat feesten en partijen houden. Ook is de schijn van belangenverstrengeling gewekt. Oud-minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt is (onbezoldigd) voorzitter van de door haar toenmalige departement gesubsidieerde organisatie. Een oud-medewerker van haar is adjunct-directeur.

De stichting werd opgericht door prinses Laurentien.

”Er zijn veel laaggeletterden en het budget daarvoor is niet breed”, aldus Van Dijk. Feestjes en dure panden horen daar volgens hem niet van betaald te worden. Ook moet er helderheid komen over de relatie met het ministerie van Onderwijs, vindt het Kamerlid. Het lijkt erop dat Lezen & Schrijven ”bij het ministerie op schoot zit”, aldus Van Dijk. Hij zegt signalen te hebben van andere organisaties, die ook projecten tegen analfabetisme willen ontwikkelen, maar dat die de indruk hebben dat ze niet voor subsidie in aanmerking komen doordat Lezen & Schrijven het meeste geld opslokt.

De stichting spreekt van ”onsamenhangende en valse beschuldigingen”. ”Alle ‘feesten (zoals bijeenkomsten met prominenten) worden betaald uit private bijdragen. Alle subsidies van het ministerie zijn vooraf met de Tweede Kamer besproken en goedgekeurd. Ook omdat hare koninklijke hoogheid prinses Laurentien betrokken is bij de stichting, heeft de stichting een stevig accountantsregime, een bestuur en raad van toezicht.”

Dat Van Bijsterveldt destijds subsidie heeft geregeld voor de stichting om er later voorzitter van te worden, is volgens de stichting ”nergens op gestoeld”. ”Ze doet dit werk omdat laaggeletterdheid haar al jaren aan het hart gaat!” De adjunct is aangenomen ”vanwege zijn kennis en ervaring”.


Meer Vorstenhuizen