Koning ontvangt jubileumboek over adel

Vorsten

23-06-2014 16:18:00

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander was maandagmiddag in de Ridderzaal in Den Haag aanwezig bij de viering van 200 jaar Hoge Raad van Adel. Hij nam er het eerste exemplaar van het jubileumboek Wapenregister van de Nederlandse Adel in ontvangst uit handen van Coen Baron Schimmelpenninck van der Oije.

Het boek geeft een compleet overzicht van de families die gedurende tweehonderd jaar Koninkrijk zijn geadeld en voor wie een familiewapen is vastgesteld. Voor het eerst worden ook de registertekeningen van de wapens van het Koninklijk Huis gepubliceerd.

De Maastrichtse jurist prof. mr. Gerard-René de Groot van de Universiteit Maastricht, een van de gastsprekers, breekt een lans voor emancipatie van de vrouwelijke adel. De Groot vindt dat het de hoogste tijd is voor een nieuwe wetswijziging die ook de overerfbaarheid van adellijke titels via de vrouwelijke lijn mogelijk maakt. Als een adellijke vrouw nu trouwt met een man zonder zo’n titel, kan een kind uit dat huwelijk niet tot de adel toetreden. Andersom kan dat wel.

De Groot: “Het is in 1994 al bepleit in de Tweede Kamer dat adeldom via de vrouwelijke lijn op dezelfde manier moet verlopen als via de mannelijke lijn. Dat voorstel is toen gesneuveld.” De Groot vindt dat het gaat om een principiële kwestie. “Dit hoort gewoon bij de moderne samenleving. De Tweede Kamer vreesde destijds bij de behandeling van de gesneuvelde wetswijziging die het moest regelen dat er te veel adel zou komen als je de overerfbaarheid van adellijke titels zou emanciperen. Maar ik vind dat een onbegrijpelijke stellingname: wat doet het er toe hoeveel mensen die titel hebben, het gaat er om dat je het gelijkheidsbeginsel dat we universeel willen toepassen ook hier volgt. Dit is volstrekt uit de tijd.”


Meer Vorstenhuizen

In deze editie van Vorsten:


– Oranjes met levenservaring, nog volop actief
– Zo gewoon zijn Filip en Mathilde
– Royal ladies in Valentino’s mode
– 20 jaar geleden: Máxima’s jawoord