Henri eert vader Jean in open brief

Vorsten

2019-05-04 09:07:00

Groothertog Henri van Luxemburg heeft zaterdag in een open brief aan de bevolking verteld hoeveel zijn geliefde vader groothertog Jean voor hem en de familie heeft betekend. Henri uitte zijn gevoelens voorafgaand aan de staatsbegrafenis van de op 23 april op 98-jarige leeftijd overleden Jean.

“Beste medeburgers”, begon de groothertog zijn ongebruikelijke en zeer persoonlijke schrijven. “Vandaag op de dag van de begrafenis zou ik u willen vertellen hoe veel hij voor ons betekende. Hij was er altijd voor zijn gezin, ondanks zijn verplichtingen die hij met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid en plicht vervulde. ”

Henri sprak van het open, aanhankelijke karakter en het vermogen van zijn vader om mensen te benaderen. “Hij was een ongelooflijk positief persoon. Hij kon altijd enthousiast zijn over alles.”

Laatste woorden

Tot zijn laatste dagen interesseerde hij zich voor wat er in de wereld en in Luxemburg gebeurde. Ook over Brexit had hij zijn gedachten. “Ik ben ervan overtuigd dat de oprechtheid en het enthousiasme een paar van de redenen zijn waarom hij zo oud is geworden.”

Op zijn ziekbed, twee dagen voor zijn overlijden – Jean had een longinfectie – dankte hij het ziekenhuispersoneel en zei de familie gedag. “Dat waren zijn laatste woorden. Hij stierf met het gevoel van een volbracht leven.”


Meer Luxemburg

– Koningspaar weer even op pad
– Het Duitse leven van de Thaise koning
– Elisabeths militaire training
– Wie zijn de Casiraghi’s?
– Vooruitblik: wanneer Charles koning wordt