Koning had in 2015 drukste agenda

Vorsten

31-12-2015 15:15:00

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander was dit jaar zoals kon worden verwacht het meest actieve lid van de koninklijke familie. De openbare agenda vermeldde 187 keer een activiteit van de koning, waaronder 39 keer een ontvangst van ambassadeurs of een beëdiging van diplomaten, bewindslieden en staatsraden.

De koning ging zes keer met een minister op werkbezoek. Samen met koningin Máxima legde Willem-Alexander drie streekbezoeken af, aan de Veenkoloniën, Zeeuws-Vlaanderen en de voormalige Mijnstreek. Daarnaast ging het koningspaar op werkbezoek in Hamburg en Sleeswijk-Holstein, waren er staatsbezoeken aan Denemarken, Canada en China, een officieel bezoek aan de Verenigde Staten en een reis naar Bonaire en Aruba.

Willem-Alexander was ook bij de Nederlandse troepen in Mali en Münster, bij het IOC in Lausanne en tweemaal bij de Verenigde Naties in New York. Ook bezocht hij de EU en NAVO in Brussel. Er was dit jaar geen inkomend staatsbezoek, maar wel kwamen de presidenten van Rwanda, Tanzania, Palestina, Zwitserland en Oekraïne op audiëntie.

Maar een deel te zien

Koningin Máxima had 89 zelfstandige optredens in binnen- en buitenland. Daarnaast waren er nog eens 56 samen met Willem-Alexander. Prinses Beatrix had het afgelopen jaar nog 33 zelfstandige openbare optredens. De prinses woonde ook tien keer bijeenkomsten bij die door het koningspaar werden georganiseerd, zoals de paleissymposia en nieuwjaarsontvangsten.

De openbare agenda geeft overigens maar een deel van de werkzaamheden te zien. De wekelijkse ontmoetingen met de minister-president staan er bijvoorbeeld niet op. De koning kreeg 53 ambassadeurs over de vloer: 15 om afscheid te nemen en 38 om hun geloofsbrieven aan te bieden. De agenda meldt dat niet van iedereen apart, maar groepsgewijs waardoor het aantal activiteiten hoger uitvalt.

Dat geldt ook voor de streek- en staatsbezoeken. Die bestaan vaak uit vijf tot zes onderdelen per dag, die eigenlijk apart geteld zouden moeten worden zoals ook in Engeland gebeurt wanneer een overzicht wordt gegeven van de werkzaamheden van de koninklijke familie. Daar wordt elke stap buiten de deur en elke ontvangst apart vermeld, waardoor de cijfers veel hoger uitvallen dan bij de zuiniger rekenende andere koningshuizen.

Meer Nederland