Koning praat met defensiepersoneel over impact van coronabeleid

Vorsten

2021-03-05 16:39:31

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag een werkbezoek gebracht aan de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) op Landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum. Tijdens de gesprekken ging het voornamelijk over de impact van de coronacrisis op het werken bij Defensie.

De IGK doet onder meer onderzoek naar interne aangelegenheden en de uitvoering van het defensiebeleid en adviseert de minister van Defensie hier ook over. De koning ging hierover met onder anderen ook de luitenant-generaal, kolonel-arts, de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg en een aantal stafmedewerkers in gesprek.

Hierbij kwam de invloed van corona op het werk van defensiemedewerkers en leidinggevenden aan bod. Er werd bijvoorbeeld gesproken over de mogelijkheid om thuis te werken en de inzet van defensiepersoneel in de zorg.

Ook kwam de rol van de IGK als inspecteur van de veteranen en reservisten ter sprake. Door de coronamaatregelen kunnen samenkomsten en ceremonies vaak niet meer doorgaan. Veteranen geven daardoor steeds vaker aan minder saamhorigheid meer te ervaren en zich zelfs eenzaam te voelen. Ook kunnen veel reservisten door de maatregelen niet ingezet worden bij bijvoorbeeld het Landelijk Operationeel Team Corona en bij het opschalen van de veiligheidsregio’s.


Meer Nederland