Máxima houdt speech bij start Europees project over geldkennis

Vorsten

2021-04-26 11:39:46

Koningin Máxima houdt maandag een korte speech bij de startbijeenkomst van een Europees project over geldkennis. Dit is een initiatief van de Europese Commissie (EC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die samen inzichtelijk willen maken welke kennis, vaardigheden en gedrag bijdragen aan verstandige financiële keuzes.

Naast de Nederlandse vorstin spreken onder anderen Europees commissaris voor Financiële diensten, Financiële stabiliteit en de Kapitaalmartkunie, Mairead McGuinness en plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO, Masamichi Kono. Na de speeches is er een paneldiscussie met diverse experts uit het veld en een lid van het Europees Parlement.

Het doel van het nieuwe project is om op Europees niveau de financiële veerkracht en financiële gezondheid van huishoudens te bevorderen. Dit draagt volgens de organisatie ook bij aan de financiële stabiliteit van economieën.

Máxima houdt zich geregeld bezig met dit onderwerp. Ze is onder meer erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor financiële educatie en het verstandig omgaan met geld. Ook is ze speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Daarmee zet ze zich in voor de toegankelijkheid van financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van de lage inkomensgroepen en kleine en middelgrote bedrijven.


Meer Nederland