Máxima praat met Universiteit Utrecht over welvaart

Vorsten

2021-02-15 10:15:04

Koningin Máxima praat dinsdagochtend met onderzoekers van de Universiteit Utrecht over welvaart. De wetenschappers hebben in 2016 de Brede Welvaartsindicator ontwikkeld, waarmee de welvaart van Nederlanders kan worden gemeten.

Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar het bruto binnenlands product, maar dat is niet de enige maatstaf. Economische groei betekent namelijk niet automatisch dat voor iedereen de woonsituatie of toegang tot gezondheidszorg verbetert. Daarom wordt ook gekeken naar andere factoren zoals gezondheid, veiligheid, werk, milieu, woontevredenheid en onderwijs.

Ook praat de koningin over de invloed van de coronacrisis op de welvaart, waarbij bijvoorbeeld een vergelijking wordt gemaakt tussen de huidige pandemie en de kredietcrisis van 2008. Ook praten Máxima en de onderzoekers over welvaartsverschillen tussen stedelijke en landelijke gebieden in Nederland.


Meer Nederland