Religie aan het Hof

redactievorsten

07-12-2012 07:00:42

Hoewel er in lang niet alle monarchieën sprake is van een staatsgodsdienst, speelt religie wel vaak een belangrijke rol. Bij inhuldigingen en kroningen bijvoorbeeld, of dankdiensten ter gelegenheid van jubilea. Voor de meeste koninklijke families is hun geloof vooral (ook) een privéaangelegenheid.

Een overzicht van nuchtere protestanten, gewetensvolle katholieken, tolerante anglicanen, wedergeboren boeddhisten en balancerende moslims aan het Hof.

Meer weten over religie aan het Hof? Lees het in Vorsten Royale!

Meer Overig