Brieven en tekening Wilhelmina op veiling

Vorsten

06-10-2016 12:17:00

Het Vendu Notarishuis in Rotterdam veilt op 1 november brieven die koningin Wilhelmina de laatste jaren van haar leven schreef aan dominee J. Lissenberg. Zij schrijft daarin over religie en de ‘universele kerk’. Het geloof was voor Wilhelmina van het grootste belang.

Het veilinghuis biedt een pakje van ongeveer vijftien brieven aan, waarvan er ook een aantal zijn geschreven door haar particulier secretaris Thijs Booy.

Er wordt ook een gesigneerde tekening van een boom geveild die Wilhelmina ongeveer twee jaar voor haar dood maakte. Wilhelmina was een enthousiast amateurkunstenares en liet meer dan duizend schilderijen, pastels, tekeningen en schetsen van eigen hand na. In haar autobiografie ‘Eenzaam maar niet alleen’ beschrijft zij hoe ze door ‘de Schepper geïnspireerd met tintelend genoegen’ de penselen opneemt om te gaan schilderen.

De veilingstukken zijn ingebracht door een particulier.


Meer Nederland