Kamers dinsdag bijeen voor koningin-regentes Máxima

redactievorsten

26/11/2013 9:38 pm

Nieboer

Op dinsdagmiddag 3 december stemmen de Eerste en Tweede Kamer gezamenlijk in de Ridderzaal over het eventuele regentschap van koningin Máxima. Sinds het moment dat Willem-Alexander koning werd, kennen we een (vermoedelijke) troonopvolger die minderjarig is. In het geval dat prinses Amalia, als Prinses van Oranje, onverhoopt eerder de troon zal erven, moet er een regent zijn om het koninklijk gezag waar te nemen tot zij achttien is. De regering heeft op 30 september voorgesteld om koningin Máxima daarvoor aan te wijzen en als reserve prins Constantijn. Hij zal worden ingeschakeld indien Máxima eerder overlijdt of tijdens haar regentschap afstand zou doen van het regentschap of alsnog overlijdt. De wet uit 1981, die Claus en vervolgens Margriet aanwees als regent, komt dan te vervallen. Of Máxima zich dan koningin-regentes zal gaan noemen, gewoonweg koningin Máxima of een andere benaming, wordt niet vastgesteld. ‘Wanneer de nu nog minderjarige opvolger Koningin wordt zal – afhankelijk van de omstandigheden van dat moment – worden bepaald wat de aanspreekvorm is van de regent’, aldus vice-premier Asscher.

Dinsdag bracht de ‘Commissie voorbereiding plenaire behandeling wetsvoorstellen regentschap en ouderlijk gezag minderjarige Koning’ verslag uit aan de Eerste Kamer. Op 3 december wordt het verslag plenair behandeld, waarna er gestemd zal worden. Het gaat niet alleen over de persoon die regent wordt, maar ook de bijbehorende uitkering. De Partij voor de Dieren vroeg zich af of deze regent ook de jacht mag beoefenen. Het antwoord daarop is nee, omdat dat recht is voorbehouden aan de persoon des konings.

Er zijn tal van redenen om een Verenigde Vergadering te plannen. De bekendste zien we gebruikelijk op de derde dinsdag in september, op Prinsjesdag. Een hele bijzondere was dit jaar op 30 april, toen de Verenigde Vergadering in de Nieuwe Kerk in Amsterdam bijeen kwam om de nieuwe koning in te huldigen. Ook voor het besluit over een toestemmingswet voor het huwelijk van een lid van het Koninklijk Huis of bijvoorbeeld om te verklaren dat de koning(in) “buiten staat is het koninklijk gezag uit te oefenen” wordt een Verenigde Vergadering belegd. De laatste regent in het Koninkrijk der Nederlanden was (toenmalig) prinses Juliana, toen ze tijdelijk het gezag van haar moeder overnam. De bekendste was koningin Emma, die voor de dood van haar man Willem III al het koninklijk gezag tijdelijk op zich naam, om vervolgens na diens dood tot Wilhelmina’s achttiende verjaardag te regeren.

Gratis voor jou


Meer Nederland