Koningin Máxima voldaan over bezoek Pakistan

Vorsten

2016-02-11 19:44:00

Koningin Máxima heeft donderdagmiddag haar driedaagse VN-werkbezoek aan Pakistan afgesloten en is inmiddels vertrokken naar Nederland. De koningin stapte naar eigen zeggen met een gevoel van ‘grote voldoening’ in het vliegtuig.

Haar intensieve werkzaamheden in Pakistan hebben resultaat opgeleverd, maakte de gouverneur van de centrale bank duidelijk bij de afsluitende persbijeenkomst. Dankzij de komst van Máxima was er nieuw bewustzijn over nut en noodzaak van doortastend handelen op het gebied van het toegankelijk maken van financiële diensten voor iedereen.

Máxima zag dat zelf ook als de winst van haar bezoek. ”Het was de eerste keer dat iedereen bij elkaar kwam”, vertelde ze. Maar afspraken maken was niet genoeg. Nu komt het aan op de uitvoering, benadrukte de koningin tijdens het persgesprek. Zelf zou ze de vinger aan de pols houden en er is afgesproken dat er regelmatig verslag wordt gedaan van de vorderingen.

De centrale bank is zich ook bewust geworden van de urgentie en heeft besloten periodiek rond de tafel te gaan zitten met alle betrokkenen. Dat zijn, zo liet Máxima weten, niet alleen banken, maar bijvoorbeeld ook verzekeringsmaatschappijen, telecombedrijven en microkredietorganisaties.

Veel aandacht moet worden besteed aan vrouwen, en dat was zo zei Máxima ook één van de redenen om naar Pakistan te komen. Daar is nog een wereld te winnen – meer dan 90 procent heeft geen bankrekening, en ook maar weinig vrouwen hebben een mobiele telefoon. Van zelfstandigheid is vaak geen sprake – en juist dat moet toegankelijkheid tot financiële diensten ook bereiken.


Meer Nederland