Koningspaar opent Sluiskiltunnel

Vorsten

19/05/2015 12:57 pm

SLUISKIL – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdagmiddag aan het slot van hun streekbezoek aan Zeeuws-Vlaanderen de Sluiskiltunnel geopend. Dat deden zij in de zuidelijke tunnelbuis waar speciaal voor de feestelijke plechtigheid een soort theater was gebouwd, terwijl de andere buis dienst deed als partycentrum. Het koningspaar verbond in een zandkunstwerk twee buizen symbolisch met elkaar, waarmee de opening een feit was.

De tunnel is in vijf jaar aangelegd, binnen de afgesproken tijd en binnen het budget. “Deze tunnel moest er komen”, aldus oud-minister van Verkeer en oud-commissaris van de Koningin Karla Peijs, die in beide functies een belangrijke rol speelde bij de plannenmakerij. “Ik ben een tevreden mens”, zei staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur).

De tunnel, onderdeel van de N62, ontlast het verkeer van Terneuzen naar Antwerpen. Dat had altijd veel last van de openstaande brug over het kanaal van Gent naar Terneuzen. Daarmee is de ook economisch belangrijke verbinding tussen Zuid-Beveland en Vlaanderen verbeterd.

Interessante regio

De opening paste bij het thema ‘Waar ligt de grens?’ van het streekbezoek aan het zuidelijkste deel van Zeeland. Het koningspaar liet zich in de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen uitgebreid informeren over de rol die de grens met België speelt voor Zeeuws-Vlaanderen.

Zo ging het over grensoverschrijdend wonen, werken, en recreëren en de uitdagingen, voordelen en problemen die daarmee gepaard gaan zoals niet aansluitend openbaar vervoer of schooldiploma’s die tot voor kort niet over en weer werden erkend. “Het is een interessante regio”, aldus Willem-Alexander die veel mogelijkheden zag voor het gebied, dat echter kampt met een teruglopende bevolking terwijl er toch voldoende werk is.

Gratis voor jou


Meer Nederland