Leidse universiteit biedt Pieter symposium aan

Vorsten

04/06/2019 10:47 am

Ruim een maand na zijn tachtigste verjaardag krijgt prof. mr. Pieter van Vollenhoven dinsdag van zijn alma mater, Universiteit Leiden, een extra cadeau in de vorm van een symposium over de vraag of er een ‘kritische waakhond’ moet komen voor de veiligheid.

De professor vindt van wel, zet hij uiteen in het begin april verschenen boek ‘Oproep van een waakhond’. Daarin bepleit Van Vollenhoven de instelling van een nationale inspectie voor de veiligheid. Die moet onder meer een einde maken aan de lappendeken van semi-onafhankelijke, nauw met ministeries verbonden inspecties die Nederland kenmerken. De nationale inspectie moet structureel toezicht houden op de sociale, fysieke en digitale veiligheid in alle sectoren van de maatschappij.

Van Vollenhoven ziet steeds weer dat gesjoemeld wordt met bestaande regels en dat geen lessen worden getrokken uit eerdere onderzoeken. “Waarom wordt men pas wakker als het misgaat? Zeker omdat er nog nooit iets was gebeurd?”, vroeg hij maandag vertwijfeld nadat in Venetië een cruiseschip voor een ongeluk had gezorgd. Het is een beeld dat volgens de professor overal opduikt.

Tijdens het symposium komt naast Van Vollenhoven zelf een aantal sprekers aan het woord, onder wie de nieuwe en vorige voorzitters van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Jeroen Dijsselbloem en Tjibbe Joustra, over nut en noodzaak van een kritische waakhond.

Gratis voor jou


Meer Nederland