Maakindustrie krijgt extra aandacht koningspaar

Vorsten

14/01/2019 12:53 pm

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag bij de traditionele nieuwjaarsontvangst in het Koninklijk Paleis in Amsterdam extra tijd ingeruimd om te praten met vertegenwoordigers van de maakindustrie. Die zijn dit jaar uitgenodigd naast het bekende contingent van bestuurders, politici en afgevaardigden van maatschappelijke organisaties.

Gebruikelijk is dat het koningspaar en meestal ook prinses Beatrix en de verantwoordelijke minister zich apart met de ongeveer veertig bijzondere gasten onderhouden en praten over de problemen en uitdagingen in hun sector. In de maakindustrie, waar volgens een van de definities met behulp van machines grondstoffen bedrijfsmatig worden bewerkt om er halffabricaten of eindproducten van te maken, is gebrek aan geschoold personeel één van de knelpunten.

Dat hoorde koning vorige maand al toen hij ter voorbereiding op de nieuwjaarsontvangst in Helmond een werkbezoek bracht aan twee innovatieve ‘maakbedrijven’ van Brainport Eindhoven. “De groei hier is ongekend. Maar hoe zorgen we dat we genoeg mensen opleiden om het werk te kunnen uitvoeren?”, vertelde burgemeesters Elly Blanksma van Helmond toen.

Sinds 2013, toen de speciale aandachtsgroepen voor het eerst werden aangekondigd, zijn achtereenvolgens vertegenwoordigers aan bod gekomen van de land- en tuinbouw en veehouderij, de bouwsector, organisaties die zich inzetten voor het aan het werk helpen van mensen, de thuiszorg, het onderwijs en de nationale politie.

Gratis voor jou


Meer Nederland