Máxima leert over knelpunten muziekonderwijs

Vorsten

2015-12-16 12:09:00

DEN HAAG – Muziek een structurele plek geven in het onderwijs is een kwestie van lange adem. Dat leerde koningin Máxima woensdagmorgen tijdens een werkbezoek aan een Haagse basisschool. Leerkrachten missen de opleiding en achtergrond om goed muziekonderwijs te geven. Vakdocenten zijn er niet in overvloed, zijn voor scholen te duur of hun lessen passen niet of moeilijk in het rooster. “Het is een kwestie van lange termijn”, stelde Máxima vast.

De koningin is erevoorzitter van het platform ‘Méér muziek in de klas’. Het door minister Jet Bussemaker (Onderwijs) ondersteunde doel is om muziekonderwijs een vast onderdeel te maken van het lesprogramma. In de Liduina Basisschool in Den Haag is dat al de praktijk, reden om daar te gaan kijken en onder meer ook met beleidsmakers te praten over het belang en de voordelen van en de knelpunten bij muziekonderricht.

Tijd, geld en kennis bleken de belangrijkste hindernissen. Om goed muziekles te geven, moet de groepsleerkracht daarvoor zijn opgeleid. Dat is meestal niet het geval en de leerlingen die nu op de pabo komen, hebben zelf vaak ook geen muziekonderwijs gehad en kunnen zich er weinig in bekwamen. De conservatoria kunnen daarbij helpen, leerde koningin Máxima, en de HBO-raad moet muziekonderwijs op de pabo’s een belangrijker plek geven.

Máxima woonde verder drie korte muziekdemonstratielessen bij op de school.


Meer Nederland