Museum: aandacht voor actuele discussie over Gouden Koets

Vorsten

08-09-2020 14:26:38

Met de komst van de gerestaureerde Gouden Koets naar het Amsterdam Museum wil museumdirecteur Judikje Kiers naast de geschiedenis ook ingaan op de actuele discussie over het rijtuig. “In een tijd waarin het debat over de toekomst van beladen erfgoed in de maatschappij actueler is dan ooit. Als museum moeten we een rol spelen in actuele maatschappelijke vraagstukken.”

Over de koets, die traditiegetrouw vervoer bood aan het koninklijk paar op Prinsjesdag, ontstond eerder ophef vanwege een afbeelding op een zijpaneel dat als koloniaal wordt beschouwd. Volgens het museum is het rijtuig cultureel erfgoed met een beladen geschiedenis, omdat de beschilderde panelen op de zijkant van de koets verwijzen naar het Nederlandse koloniale verleden. “Wij kunnen bruggen slaan tussen geschiedenis en het nu, de actualiteit”, zegt Kiers. “We kiezen er bewust voor om de kennis over de Gouden Koets vanuit verschillende perspectieven te verdiepen, om de blik van de bezoeker te openen en kennis en inzicht te verrijken. Om zo het gesprek met elkaar aan te gaan.”

Vooruitlopend op de tentoonstelling richt het museum volgende maand al een studiezaal in, waar een onderzoeksteam aan de slag gaat met de thema’s die verbonden zijn aan de Gouden Koets. Hierin komt de omstreden afbeelding ‘Hulde der Koloniën’ van Amsterdamse schilder Nicolaas van der Waay op het zijpaneel ook aan de orde. Zo is er volgens het museum “ruimte voor een breed debat over het schilderij” en wordt gesproken over de betekenis van de beeltenis in de Nederlandse koloniale geschiedenis.

Ook trekt het museum vanaf oktober met een mobiele installatie het land in om bij Nederlanders te peilen wat de Gouden Koets voor hen betekent.

De Gouden Koets krijgt volgend jaar een plek in een speciale glazen ruimte op de binnenplaats van het museum. In de expositie in de zes omliggende museumzalen – allemaal met zicht op de koets – gaat het zowel over de geschiedenis van het rijtuig als de huidige functie en de toekomst. De tentoonstelling is van juni tot en met november te zien.


Meer Nederland

In deze editie van Vorsten:


– Oranjes met levenservaring, nog volop actief
– Zo gewoon zijn Filip en Mathilde
– Royal ladies in Valentino’s mode
– 20 jaar geleden: Máxima’s jawoord