Nieuwe adjudanten van koning benoemd

Vorsten

15/07/2015 1:50 pm

DEN HAAG – De koning heeft twee nieuwe adjudanten. Het gaat om kapitein-luitenant ter zee logistieke dienst A. Krishnadath en luitenant-kolonel van het Regiment Geneeskundige Troepen H.C. Veenhuijzen. Ze zijn bij Koninklijk Besluit met ingang van 13 juli 2015 benoemd, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

Tot voor kort was Krishnadath werkzaam als stafofficier NAVO Logistiek bij de Defensiestaf in Den Haag. Luitenant-kolonel Veenhuijzen was tot voor kort werkzaam bij de Directie Operaties op het ministerie van Defensie in Den Haag. De twee vervangen de adjudanten Irausquin en Beaufort, die eervol uit hun functie zijn ontheven. De koning kan in de toekomst nog een beroep op ze doen, ze zijn benoemd tot adjudant in buitengewone dienst. Dat gebeurt vaak bij grote plechtigheden zoals jubilea, huwelijken en uitvaarten.

Gratis voor jou


Meer Nederland