Prinses Beatrix bij congres over mensenhandel

Vorsten

2016-09-01 12:03:00

Prinses Beatrix woont donderdag 22 september een congres bij ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van CoMensha. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte haar komst donderdag bekend.

Het landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel staat tijdens het congres in Nieuwspoort in Den Haag stil bij wat is bereikt en wat de uitdagingen zijn de komende tijd. Beatrix neemt tijdens het congres de publicatie Mensenhandel in Woord en Beeld in ontvangst. Daarin staan dertig portretten van slachtoffers.

CoMensha is het centrum dat landelijk de feiten over de aard en omvang van mensenhandel registreert en slachtoffers in beeld brengt. De politie, marechaussee en Inspectie SZW, maar ook opvanginstellingen melden de slachtoffers van mensenhandel bij het centrum. Vervolgens coördineert CoMensha onder meer de eerste zorg en opvang voor slachtoffers.

Tijdens het congres spreken verschillende onderzoekers en betrokkenen over de huidige stand van zaken.


Meer Nederland

– Koningspaar weer even op pad
– Het Duitse leven van de Thaise koning
– Elisabeths militaire training
– Wie zijn de Casiraghi’s?
– Vooruitblik: wanneer Charles koning wordt