Prinses Margriet spreekt vrijwilligers toe

Vorsten

2015-09-11 14:10:00

AMSTERDAM – Prinses Margriet houdt dinsdag 13 oktober een toespraak in Amersfoort tijdens de viering van het zeventigjarig bestaan van de Unie Van Vrijwilligers Nederland (UVV). De prinses is beschermvrouwe van deze landelijke vrijwilligersvereniging, met vijftig plaatselijke stichtingen. De lokale afdelingen organiseren het vrijwilligerswerk.

Tijdens de viering van het jubileum staat de betekenis van vrijwilligerswerk centraal. UVV Nederland laat weten te staan voor een sterke, sociale samenleving. Daarin nemen mensen zelf de verantwoordelijkheid voor welzijn en informele zorg aan anderen die thuis of in instellingen een steuntje in de rug kunnen gebruiken.


Meer Nederland