RVD: Ministerie besluit vermoedelijk over stadsrechten Blokzijl

Vorsten

23-08-2022 08:42:04

De kans is groot dat koning Willem-Alexander niet zelf de brief gaat beantwoorden die de 9-jarige Meike hem stuurde over de stadsrechten van ‘haar’ stad Blokzijl. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) desgevraagd aan de ANP weten.

Meike schreef de koning een brief of hij, al dan niet tijdelijk, de stadsrechten terug wil geven aan Blokzijl die de stad in 1675 zijn ontnomen. Dit zou voor Meike, en veel andere kinderen in Blokzijl, de festiviteiten rond de 350e verjaardag van Blokzijl in september nog leuker maken. De gemeente Steenwijkerland, waar Blokzijl onder valt, juicht het initiatief van Meike toe.

“De brief van Meike wordt, net als andere brieven, behandeld en beantwoord”, laat de RVD weten. “Post die bij het Kabinet van de Koning binnenkomt en raakt aan beleidsterreinen worden doorgestuurd naar de betreffende bewindspersoon. In dit geval zou het om het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaan gezien het onderwerp. Het Kabinet informeert de Koning over de afhandeling van ontvangen verzoekschriften.”

Blokzijl kreeg in 1672 stadsrechten vanwege de betoonde moed in de strijd tegen de bisschop van Münster. Maar op aandringen van de nabijgelegen stad Vollenhove, die haar macht zag tanen, werden de rechten drie jaar later weer ingetrokken. Meike gunt het haar stad deze rechten toch weer te krijgen.

“We vinden het een ontzettend leuke, spontane actie”, aldus een woordvoerder van Steenwijkerland. “En we zouden het fantastisch vinden als de koning aandacht zou schenken aan de festiviteiten in Blokzijl.” De gemeente merkt echter wel op dat stadsrechten al lange tijd niet meer bestaan en niet meer verleend worden. “Het zou dus sowieso om een symbolische toekenning gaan. Maar we steunen Meike onvoorwaardelijk. Het is heel mooi dat jonge burgers zich zo betrokken tonen bij de stad en het jubileum.”

Meer Nederland