Stap voor stap naar meer muziekonderwijs

Vorsten

16/12/2015 12:44 pm

DEN HAAG – De jongste leerlingen van de Liduina Basisschool in Den Haag hadden het veel te druk met hun muziekles om te beseffen dat koningin Máxima achter hen zat te kijken en luisteren.

Hun oudere schoolgenootjes die daarna deelnamen aan een demonstratieles voor de koningin wisten wél wie op bezoek was gekomen. “Ik zet meteen op Twitter dat Máxima op mijn school is”, zei een jongen opgetogen. Zijn groep ging ook met de koningin op de foto: geen selfies nodig.

Muziekonderwijs vormde de aanleiding en de rode draad voor het werkbezoek van de koningin aan de Haagse basisschool op korte afstand van de koninklijke woning in Wassenaar. Máxima is erevoorzitter van het platform ‘Méér muziek in de klas’. Dat wil er voor zorgen dat muziek weer een vast onderdeel wordt van het lesprogramma, een streven dat door minister Jet Bussemaker (Onderwijs) wordt onderschreven.

Plezier

In de Liduinaschool is dat al twee jaar het geval en in de demonstratielessen spatte het plezier er vanaf. Samen zingen en samen bewegen versterkt sociale vaardigheden en zorgt voor betere schoolprestaties, zo hoorde en zag Máxima. In dit geval was er een vakleerkracht die muziekonderwijs gaf, maar om in heel Nederland op alle scholen muziek deel van het curriculum te laten zijn zullen ook de groepsleerkrachten dat in hun opleiding moeten meekrijgen.

“Muziek? Dat bestond voor mij op de pabo uit het uit het hoofd leren van 50 liedjes. Ik moest er twee voorzingen en kreeg daar een cijfer voor. Hoe les te geven in muziek, hoe kinderen muziek te leren, dat hoorde er niet bij”, vertelde ‘juf’ Marieke Versleyen van de Liduinaschool. Nu leerde ze van de vakleerkrachten en beleefde net als de kinderen veel plezier aan de lessen.

Plaats

Schooldirecteur Aziz el Amiri van de Bavokring in Rotterdam had in 2008 muziek een voorname plaats gegeven in het lesprogramma. Hij zag dat leerlingen er onder meer zelfvertrouwen aan ontleenden, bij spreekbeurten en presentaties bijvoorbeeld. Het grootste struikelblok was echter de financiering van de extra uren die ervoor zijn uitgetrokken. “Elk jaar is het weer afwachten of de gemeente subsidie geeft. Muziekonderwijs verdient een structurele plek”, aldus el Amiri.

“Er zijn nog veel issues”, concludeerde ook Máxima aan het slot. Het doel moest “stap voor stap” worden bereikt, zo had ze geleerd.

Gratis voor jou


Meer Nederland