Vorsten uit-tip: Op bezoek bij de Oranjes

redactievorsten

2016-07-18 11:54:00

De ongeveer drieduizend kilometer lange Oranje-route door Nederland en Duitsland is sinds kort een tussenstop rijker: het Duitse plaatsje Siegen is toegevoegd aan de route. Siegen speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van het adelgeslacht Nassau, waar ook het Nederlandse koningshuis van afstamt.

Eeuwenlang zetelden de graven van Nassau en Nassau-Siegen hier, waarbij de protestantse tak van het geslacht Nassau in het Untere Schloss woonde, en de rooms-katholieke in het Obere Schloss. In dat eerste slot vindt u onder meer de graftombe van Johan Maurits, een achterneef van Willem van Oranje. In het Obere Schloss is het Siegerlandmuseum gevestigd, dat een en ander vertelt over een deel van de geschiedenis van het Nederlandse koningshuis.  Portretten van onder anderen Maurits van Oranje, Willem de Zwijger, zijn moeder Juliana Van Stolberg, zijn broer Johan VI, zijn vier echtgenotes, zijn kinderen en koning-stadhouder Willem III zijn hier te vinden.

Meer weten? Neem dan een kijkje op de website van het Siegerlandmuseum.


Meer Nederland