Koning Felipe reikt Pelayo Award uit

Vorsten

20-11-2020 19:52:26

De Spaanse koning Felipe heeft de Pelayo Award uitgereikt. De prijs is bedoeld voor juristen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het Spaanse justitiële apparaat. “Het werk van de grote juristen in onze samenleving heeft een diepe betekenis omdat Spanje een volwaardige en moderne rechtsstaat is”, zei Felipe in zijn toespraak.

De koning reikte de award uit aan Tomás de la Quadra-Salcedo, hoogleraar bestuursrecht aan de Carlos III Universiteit van Madrid. Hij heeft tal van hoge juridische functies bekleed en was begin jaren negentig minister van Justitie. Felipe prees de winnaar om zijn toewijding voor het ambt en zijn sociale betrokkenheid.

Felipe benadrukte dat de rechtsstaat niet iets routinematigs, neutraal en mechanisch kan zijn, gespeend van waarden en ongevoelig voor sociale behoeften. “Volgens de grondwettelijke formulering is onze rechtsstaat sociaal en democratisch. Daarom moet het de hoogste idealen van vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en politiek pluralisme verwezenlijken die inherent zijn aan de waardigheid van de persoon”, zei de koning.


Meer Spanje

In deze editie van Vorsten:


– Oranjes met levenservaring, nog volop actief
– Zo gewoon zijn Filip en Mathilde
– Royal ladies in Valentino’s mode
– 20 jaar geleden: Máxima’s jawoord