Prins Laurent vraagt ingehouden deel inkomen op

Vorsten

09/12/2020 1:53 pm

De Belgische Raad van State heeft deze week het beroep behandeld dat prins Laurent heeft aangetekend tegen het besluit van het parlement om zijn toelage te korten. Dat meldt woensdag De Standaard. Laurent, jongere broer van koning Filip, wil dat de in 2018 opgelegde gedeeltelijke inhouding van zijn dotatie ongedaan wordt gemaakt.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers besloot dat prins Laurent 46.000 euro minder moest krijgen. Dit omdat hij zich in juli 2017 ondanks eerdere waarschuwingen niet had gehouden aan de voorwaarden die aan het verkrijgen van zijn dotatie zijn gesteld. Hij was zonder toestemming te vragen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken verschenen op een receptie die de Chinese ambassade hield ter ere van de negentigste verjaardag van het Volksleger.

Laurent, die zelfs in uniform kwam opdraven, twitterde er zelf over en bracht daarmee politiek Brussel in rep en roer. De regering van premier Charles Michel besloot tot een sanctie en stelde de Kamer voor om een deel van Laurents staatsinkomen te korten. Het parlement ging akkoord. Laurent kreeg vijftien procent minder, bijna 46.000 euro.

De prins was niet akkoord en kondigde via zijn raadslieden aan in beroep te gaan tegen de korting. Volgens hem is zijn positie onduidelijk en zijn rechten van de verdediging geschonden in de procedure. “Ik doe het voor mijzelf en voor mijn familie”, aldus de prins eerder in een interview. Volgens de Standaard is het niet duidelijk wanneer de Raad van State uitspraak doet.

Gratis voor jou


Meer België