Indrukwekkende biografieën over de koningen Willem I, II en III

redactievorsten

2013-12-12 07:00:56

Foto: Koninklijk Huisarchief

Meer dan tweeduizend pagina’s in drie boeken geven de eerste drie Oranje-koningen eindelijk de biografieën die ze verdienen. Vier jaar lang doken Jeroen Koch, Jeroen van Zanten en Dik van der Meulen in de levens van respectievelijk Willem I (1772-1843), Willem II (1792-1849) en Willem III (1817-1890), waarbij ze onder meer volledige toegang kregen tot de archieven van de vorsten in het Koninklijk Huisarchief. ‘’We hebben een paar spectaculaire nieuwe dingen ontdekt, maar daar mogen we tot de boekpresentatie niet over zeggen.’’ Toch hebben de drie koningsbiografen tijdens hun gesprek met Vorsten wel degelijk veel te vertellen.

Brieven waren een belangrijke, en vaak nieuwe, bron van informatie voor de drie biografen. Maar de omvang van de correspondentie verschilde nogal. Jeroen Koch: ‘’Er zijn tienduizenden brieven uit de familie van Willem I: zijn particuliere correspondentie beslaat een fors deel van de 46 meter Willem I in het Koninklijk Huisarchief! De brievenschrijverij is sterk gestimuleerd door zijn moeder, Wilhelmina van Pruisen. Zij verplichtte haar kinderen al jong minstens een keer per week een brief te schrijven. Nadat de familie na 1975 verspreid raakte over Europa, werd er veel geschreven. Iedereen schreef ieder familielid minstens twee keer per week, en in familiekring werden al die brieven aan elkaar voorgelezen. Het was dé manier om de saamhorigheid in de familie en de dynastie te behouden. De enorme hoeveelheid die nu nog over is van al die correspondentie is naar schatting maar de helft van wat ooit geschreven is.’’


Meer Nederland