Koning bij jubileum Regiment van Heutsz

Vorsten

2015-05-26 13:35:00

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander is woensdag 17 juni aanwezig bij het 65-jarige jubileum van het Regiment van Heutsz. De koning woont een speciale plechtigheid bij en spreekt onder anderen met Koreaveteranen. De bijeenkomst vindt plaats bij het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek in Arnhem.

Het Regiment van Heutsz werd in 1950 opgericht na de opheffing van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL). In datzelfde jaar werd ook het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN) gevormd om onder de vlag van de Verenigde Naties de Amerikaanse troepen te ondersteunen in Korea. Deze eenheid werd ondergebracht bij het Regiment van Heutsz.

Na het Koreaconflict zijn in de loop van de jaren verschillende operationele eenheden aan het regiment toegewezen. Het 12e Infanteriebataljon Air Assault maakt nu deel uit van het Regiment van Heutsz.


Meer Nederland

In deze editie van Vorsten:

– Het warme nest van Kate: de Middletons

– Prinses Elisabeth op kamers

– Hoe zit het nu echt met Kroondomein Het Loo?

– Pieter van Vollenhoven schrijft over muziek