Koning goed in het snijden van kaas

Vorsten

17-09-2020 14:25:57

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdag aan het begin van de middag een bezoek gebracht aan kaasboerderij De Deelen in Tijnje in de gemeente Opsterland. Het was hun tweede halte tijdens een streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân.

De duurzame kaasboerderij ligt in het natuurgebied De Deelen en telt 240 koeien, die dagelijks voor zo’n 6000 liter melk zorgen. Driekwart daarvan wordt gebruikt voor de eigen kaasproductie. Het paar kreeg een uitgebreide rondleiding over het bedrijf, inclusief de stallen en het kaasmagazijn.

Willem-Alexander kon zijn vaardigheden met het snijden van de kaas tonen en kreeg hetzelfde soort kaasje aangeboden als zijn grootmoeder koningin Juliana bij een streekbezoek 44 jaar eerder. Mogelijk dat zoiets over 44 jaar bij de ‘volgende volgende generatie’ opnieuw kan gebeuren, zo zei hij.

Leefbaarheid

Daarna had het koningspaar een openhartig gesprek met jonge agrariërs over de toekomst van hun sector in Zuidoost-Fryslân, dat ook wel ‘het andere Friesland’ wordt genoemd. De regio heeft als kenmerk gemeenschapszin (mienskip), landbouw en een rijk geschakeerd natuurlandschap.

Maar daar staan ook problemen tegenover als krimp, vergrijzing en klimaatverandering waardoor de leefbaarheid van de regio onder druk staat. Met de leden van de Agrarische Jongeren Fryslân werd onder meer daarover gesproken.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn de hele dag in Friesland, maar details van hun streekbezoek zijn niet vooraf bekendgemaakt om te voorkomen dat drukte en samenscholingen ontstaan op de plekken waar ze komen.


Meer Nederland

In deze editie van Vorsten:


– Oranjes met levenservaring, nog volop actief
– Zo gewoon zijn Filip en Mathilde
– Royal ladies in Valentino’s mode
– 20 jaar geleden: Máxima’s jawoord